Whiplash ... Recenze ... Knihy
Nejnovější

Recenze:
ASMODEUS
MALIGNANT TUMOUR
MORTIFILIA
TERROR
NASTY RATZ

Recenze - live:
SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY

CANNIBAL CORPSE
HARLEJ
BASINFIREFEST 2014

Rozhovory:
IMODIUM
NASTY RATZ
ABRAXAS
TONDA RAUER
D.O.P.

Články:
FESTIVALY A ROZHOVORY
BRUTAL ASSAULT TOUR 2012
ČERNÁ DÍRA XXXII.
ČERNÁ DÍRA XXXI.
VZPOMíNKY NA VADER

Nejčtenější

Recenze:
MASTURBACE
24.10.2006 | 17658 x
CALES
22.10.2006 | 15102 x
HARLEJ
29.10.2006 | 14577 x
FORGOTTEN SILENCE
22.08.2006 | 14564 x
HARLEJ
05.10.2006 | 14557 x

Recenze - live:
NOC PLNÁ HVĚZD
03.08.2006 | 35835 x
ARAKAIN, PANDEMIA
25.12.2006 | 15686 x
KORPIKLAANI a další
08.11.2006 | 15513 x
BRAINWASHING FEST
04.05.2006 | 15506 x
SSOGE, ENDLESS
24.01.2007 | 15205 x

Rozhovory:
HARLEJ
31.10.2006 | 18900 x
MILOŠ "DODO" DOLEŽAL
06.11.2006 | 18871 x

Články:
MASTERS OF ROCK 2007
13.01.2007 | 17229 x
ČERNÁ DÍRA XXIX.
18.12.2007 | 16191 x

 Whiplash
Počet recenzí: 1705
Počet recenzí-live: 236
Počet rozhovorů: 230
Počet článků: 98
Počet skupin: 1071
Počet odkazů: 92
PINK FLOYD
Mark Blake: Příběh skupiny Pink Floyd
(NAVA - nakladatelská a vydavatelská agentura)      Tato kniha, jejíž anglický originál „Pigs Might Fly: The Inside Story Of Pink Floyd“ se poprvé objevila v roce 2007, nese na své obálce poznámku „Doposud nejucelenější a nejobsáhlejší práce o historii Pink Floyd“. Pokud lze porovnávat s knihami „Odyssea zvaná Pink Floyd“ Nicholase Schaffnera a „Pink Floyd“ dílem samotného pinkfloydovského bubeníka Nicka Masona (viz recenze na jiném místě) rovněž vyšlými na našem knižním trhu (krom jmenovaných vyšla u nás ještě kniha fotografická), pak proti oné poznámce nelze než souhlasit. Mark Blake vskutku až zevrubným způsobem obě jmenované knihy de facto doplnil a vytvořil tak ucelený pohled na legendu moderního umění z největších - art rockový kvartet PINK FLOYD. Přišel tak s dosud nepodaným pohledem přesně cíleně zavrtaným nejen do samotné kapely jako takové, nýbrž také do jejího zákulisí, vztahů mezi jednotlivými členy a mezi jimi a lidmi všemožně s jejich kariérou souvisejícími, ale také do osobních životů pánů Rogera Waterse, Syda Barretta, Davida Gilmoura, Ricka Wrighta a Nicka Masona. Blake se oprostil od bulvárních šoků a raději se jal věnovat se rozkrývání řady faktů, jejichž podstaty doteď jaksi rozkryty nebyly. Výsledkem jeho celkové snahy je věru pečlivý popis postupného růstu onoho z hlediska historie rockové hudby hegemona, jenž z hudebního undergroundu usilovnou prací a hlavně nepochybným nezměrným talentem vystoupal až k hvězdným výšinám. Velmi cenný je autorův způsob, kterým danou až hluboce investigativní práci odvádí, kdy dění vůkol Pink Floydů rozebírá nikoliv toliko v rovině jejich uměleckého počínání, nýbrž činí tak paralelně také po linii vztahů se světem, který se okolo nich postupně vytvářel. Vše je pak umně zapasováno do kontextu té které doby, v níž se zrovna daná etapa života formace odehrávala. Maximálně poutavě a detailně je zde popsána osobnost Syda Barretta, kterýžto jev jsem citelně postrádal ve výše zmíněné Masonově biografii. Tento po všech stránkách výstřední člověk měl snad až nezměrný vliv nejen na rozjezd Pink Floydů a na první etapu jejich vývoje, ale též na jednotlivé členy, přičemž si troufám tvrdit, že určitou inspirací jim nepřestal být prakticky nikdy. Profily jednotlivých členů formace přecházejí z umělecké sféry do sfér ryze soukromých, přičemž tyto prolínají prakticky celým zde sepsaným příběhem. Biografií, která pokud má jít do hloubky, nemůže logicky vynechat ani popis vzniku jednotlivých alb skupiny, vyjevení peripetií spojených s jejich zrodem, či náhledy na některá legendární vystoupení, z nichž většina se nakonec stala nebývalými monstrózními show, a opět také na věci spojenými s jejich realizacemi. Nedílnou součástí zevrubné biografie nemohou nebýt ani sólové počiny všech person tělesa a rovněž tak jejich koncertní prezentace. Blake při tom všem popsaném vycházel z vlastních informací, které nejrůznějšími způsoby včetně velké řady interview nashromáždil, počítaje v to pochopitelně i ohlédnutí pocházející z úst nejrůznějších pamětníků. Ti se na první nezúčastněný pohled mohou jevit i jako třeba až bezvýznamní, avšak jejich přínos pro dotváření ucelené mozaiky poskládané právě i z těchto střípků je nadmíru hodnotný.
Po jeho dychtivém přečtení jsem dospěl k závěru, že toto psané dílo je bezezbytkově poutavým shrnutím vzestupů a pádů art rockových dinosaurů PINK FLOYD na jejich hudební pouti rockovým světem. Pouti, na které s pomocí svého mistrně propracovaného soundu a experimentování s ním, vzletně pojednaného neopakovatelného stylu, filozoficky laděné textové složky a promyšleného, i když s účelovostí až hraničícího způsobu obcházení názorových neshod ve svých řadách, chrabře odolávali všem nástrahám. A činili tak až do časů svého myšlenkového a následně žel taktéž fyzického rozpadu způsobeného však výhradně z nitra jejich zvláštně vyhlížející party. Ze stránek doplněných patnáctkou dobových fotografií a neméně zajímavou ediční poznámkou nezávislého hudebního publicisty Petra Gratiase lze především pochopit, a to jak skalními fandy tak čtenáři, kteří se s nimi teprve seznamují, co tihle nekonformní umělci do hudby vnesli a na čem a nakolik se v ní podíleli. Nabízí se zde tak jedinečná možnost seznámit se s maximálně rozvinutým pinkfloydovským odkazem, který po celá desetiletí mocně dopadal a stále dopadá na rockovou scénu zanechávajíc za sebou hluboký a tedy nepřehlédnutelný umělecký kráter.


zpět
Recenze přečtena: 7536x         Autor: Vratislav Šantroch