rock/metal z tištěných periodik nebo z webzinů?

tištěná periodika

287
287

webziny

522
522

Celkem hlasovalo: 809